Project Description

Projecte

Margon fabrica des dels diferents components metàl·lics que conformen els vehicles fins a les pròpies estacions.

Procés

Soldat mecanitzat de peces de la bicicleta BICING i de les pròpies estacions.

Client
Imatges del projecte