Projecte

Talgo | Soldadura certificada CL1 calaix sota bastidor per a projecte F073

Procés

Estem certificats amb les normes EN 15085-2:2010 CL1 per TÜV. Aquests certificats asseguren el control i la competència adequats en el procés de soldat tant en el sector ferroviari com en el d’altres processos amb components metàl·lics.

Client
Imatges del projecte