Projecte

Talgo | Portaequipatges per al projecte F073

Procés

Aquest és un dels sistemes que Margon proveeix en cicle complet, claus en mà. A banda de la fabricació, el muntatge mecànic i l’elèctric, realitzem les proves tipus i instal·lem en utillatges per simular l’estructura d’un cotxe real.

Client
Imatges del projecte