Projecte

Talgo | Biga de Popa. Soldat amb certificació EN-15085 CL1

Procés

Comptem amb la certificació EN-15085 CL1, cosa que ens permet soldar referències de criticitat i amb un grau de responsabilitat elevat.

Client
Imatges del projecte