Project Description

Projecte

Participem en la construcció de les columnes estructurals per a les Torres de la Sagrada Família.

Procés

Columnes estructurals per a les Torres del la Sagrada Família.

Client
Imatges del projecte