Projecte

Alstom | Muntatges mecànics per a cofres de baixa tensió

Procés

Fabricació completa en planta pròpia d’element ferroviari

Client
Imatges del projecte