La unitat de Rolling Stock Barcelona d’Alstom ha seleccionat a Margon com a millor proveïdor de l’Exercici fiscal 2019-2020 al Domain de Metallic & Interiors.

Margon hem contribuït de manera sòlida a la millora de la competitivitat dels productes i hem realitzat els esforços i ajustos necessaris per complir els reptes exigits per Alstom amb la flexibilitat per adaptar-nos als canvis de sector.